Prof. RNDr. František Vácha, Ph.D.

Prof. RNDr. František Vácha, Ph.D.

děkan Přírodovědecké fakulty JU
člen folk-punkové kapely Akia b.a.
člen Katedry chemie PřF JU

Můj profesní životopis

Vzdělání

1981 - 1985 Gymnázium Jírovcova v Českých Budějovicích

1985 - 1990 magisterské studium v oboru biochemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze
Název diplomové práce: „Studium struktury fotosystému II sinice Synechococcuc elongatus“ 
školitel: Prof. D. Sofrová

1992 - 1997  doktorské studium na Biologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Název disertační práce: „Isolation and characterisation of a new 5-chlorophyll a reaction centre of photosystem II“
školitelé: Prof. D. Sofrová

2003 Habilitační řízení v oboru biochemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze

2011 Profesorské jmenovací řízení v oboru Biochemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

Přehled dosavadních zaměstnání

1991 - 2022 zaměstnán na Ústavu molekulární biologie rostlin Biologického centra AV ČR v Českých Budějovicích

od roku 1996 zaměstnán na Biologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

od roku 2007 zaměstnán na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

v letech 2002 – 2011 zaměstnán na Ústavu fyzikální biologie Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

2011 - 2019 děkan Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

od roku 2023 děkan Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Absolvované stáže a studijní pobyty

Department of Biochemistry, Imperial College of Science, Medicine and Technology, London

Department of Applied Physics, Tokyo University of Agriculture and Technology, Tokyo, Japan

Department of Molecular Physics and Department of Biophysics, Huygens and Gorleaus Lab., University of Leiden, the Netherlands

Department of Physics and Astronomy, Vrije Universiteit, Amsterdam, the Netherlands

Department of Plant Biochemistry, Inst. Natural Resources and Agrobiology, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Salamanca, Spai

Občané pro Budějovice TOP 09 Jihočeský kraj Město České Budějovice