Prof. RNDr. František Vácha, Ph.D.

Prof. RNDr. František Vácha, Ph.D.

děkan Přírodovědecké fakulty JU
člen folk-punkové kapely Akia b.a.
člen Katedry chemie PřF JU

Dočkají se vysokoškolští pedagogové adekvátního ohodnocení?

Dočkají se vysokoškolští pedagogové adekvátního ohodnocení?

Publikováno: 29. 9. 2016

Se začátkem nového akademického roku jsem měl možnost živě vystoupit v ranních zprávách Českého rozhlasu Plus. S profesorem Jiřím Zlatuškou jsme diskutovali své poněkud odlišné názory na financování veřejných vysokých škol a výši mezd vysokoškolských pedagogů.

Už na poslední tiskové konferenci k financování platů učitelů mateřských škol, základních a středních škol jsem upozorňoval na to, že nesmíme zapomínat ani na vysokoškolské pedagogy. V současné době je pro společnost zásadní, abychom perspektivní vysokoškolské pedagogy finančně motivovali a předešli tomu, že kvůli penězům zvolí nepedagogickou profesi např. v podnikatelské sféře. Běžnou praxí dneška je, že vysokoškolští pedagogové s titulem Ph.D. mají nástupní tabulkové mzdy srovnatelné nebo nižší než učitelé v regionálním školství.

Obecně nám v českém vysokém školství chybí finanční stabilita. Vysoké školy potřebují počítat s jistým objemem peněz, ze kterého pak budou schopny plánovat základní provoz a hlavně výši mezd svých pedagogů. Dokud se nezmění systém financování vysokých škol, je jediným stabilním a predikovatelným zdrojem financí příspěvek na vzdělávací činnost vycházející z normativu na vysokoškolského studenta. Tento normativ je dnes o několik tisíc korun nižší než před necelými deseti lety. Seriózní zaměstnavatel nemůže lákat zaměstnance na nenárokové složky mzdy, i když mohou znamenat  reálně značný podíl na celkových příjmech. Pokud chceme plošně zvýšit mzdy vysokoškolských pedagogů, musí se zvýšit částka, která jde na vzdělávací činnost.

Celý vstup naleznete zde.

Občané pro Budějovice TOP 09 Jihočeský kraj Město České Budějovice