Prof. RNDr. František Vácha, Ph.D.

Prof. RNDr. František Vácha, Ph.D.

děkan Přírodovědecké fakulty JU
člen folk-punkové kapely Akia b.a.
člen Katedry chemie PřF JU

O mně

Vystudoval jsem biochemii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1990), doktorské studium jsem následně absolvoval ( v oboru rostlinné fyziologie na Biologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (1997). Habilitační řízení jsem uzavřel v roce 2003 a v roce 2011 jsem byl jmenovaný profesorem biochemie.

V letech 1991 - 2022 jsem pracoval na Ústavu molekulární biologie rostlin Biologického centra Akademie věd ČR v Českých Budějovicích. Od roku 1997 dodnes na Jihočeské univerzitě (postupně na Biologické fakultě, Ústavu fyzikální biologie a na Přírodovědecké fakultě).

V letech 2011 až 2019 a znovu od roku 2023 působím jako děkan Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity.

Během své práce jsem absolvoval několik zahraničních stáží (např. na Londýnské Imperial College of Science, Medicine and Technology ve Velké Británii, kde jsem měl možnost krátce spolupracovat i s laboratoří nositele Nobelovy ceny lordem Georgem H. Porterem), podařilo se mi také získat několik zahraničních stipendií.

Jako vědecký pracovník se zabývám strukturní biochemií a fotosyntézou. V průběhu let jsem byl řešitelem řady národních nebo mezinárodních grantových projektů a stal se autorem více než 70 odborných publikací v prestižních mezinárodních vědeckých časopisech.

Přednáším na Přírodovědecké fakultě JU a jsem garantem studijního programu Biological Chemisry. V letech 2009 až 2018 jsem přednášel základní kurz Biochemie na Univerzitě Johanna Keplera v rakouském Linci.

V letech 2010 až 2018 pracoval jako nestraník v českobudějovickém zastupitelstvu, v říjnu 2013 jsem získal mandát poslance Parlamentu České republiky, kde jsem působil dvě funkční období do roku 2021. 

Ve volném čase se věnuji hudbě, motocyklovým sportům, bezmotorovému létání a pěstování bonsaí.

Občané pro Budějovice TOP 09 Jihočeský kraj Město České Budějovice